SEMAINE 51 - DU 19/12/2022 AU 25/12/2022
     indisponible         créneau réservé         créneau libre    
Créneaux
horaires
Studios Lundi
19/12
Mardi
20/12
Mercredi
21/12
Jeudi
22/12
Vendredi
23/12
Samedi
24/12
Dimanche
25/12
12h - 15h Daft Punk
12h-15h Gojira
12h - 15h Hendrix
15h - 18h Daft Punk
Gojira
Hendrix
18h - 21h Daft Punk
Gojira
Hendrix


SEMAINE 52 - DU 26/12/2022 AU 01/01/2023
     indisponible         créneau réservé         créneau libre    
Créneaux
horaires
Studios Lundi
26/12
Mardi
27/12
Mercredi
28/12
Jeudi
29/12
Vendredi
30/12
Samedi
31/12
Dimanche
01/01
12h - 15h Daft Punk
12h-15h Gojira
12h - 15h Hendrix
15h - 18h Daft Punk
Gojira
Hendrix
18h - 21h Daft Punk
Gojira
Hendrix


SEMAINE 01 - DU 02/01/2023 AU 08/01/2023
     indisponible         créneau réservé         créneau libre    
Créneaux
horaires
Studios Lundi
02/01
Mardi
03/01
Mercredi
04/01
Jeudi
05/01
Vendredi
06/01
Samedi
07/01
Dimanche
08/01
12h - 15h Daft Punk
12h-15h Gojira
12h - 15h Hendrix
15h - 18h Daft Punk
Gojira
Hendrix
18h - 21h Daft Punk
batterie fanfare
E052 - BEAT SKILL DUCHOSSOIS REMI
batterie fanfare
Gojira
batterie fanfare
Hendrix
batterie fanfare


SEMAINE 02 - DU 09/01/2023 AU 15/01/2023
     indisponible         créneau réservé         créneau libre    
Créneaux
horaires
Studios Lundi
09/01
Mardi
10/01
Mercredi
11/01
Jeudi
12/01
Vendredi
13/01
Samedi
14/01
Dimanche
15/01
12h - 15h Daft Punk
12h-15h Gojira
12h - 15h Hendrix
15h - 18h Daft Punk
Gojira
Hendrix
18h - 21h Daft Punk
batterie fanfare
E052 - BEAT SKILL DUCHOSSOIS REMI
batterie fanfare
Gojira
batterie fanfare
Hendrix
batterie fanfare


SEMAINE 03 - DU 16/01/2023 AU 22/01/2023
     indisponible         créneau réservé         créneau libre    
Créneaux
horaires
Studios Lundi
16/01
Mardi
17/01
Mercredi
18/01
Jeudi
19/01
Vendredi
20/01
Samedi
21/01
Dimanche
22/01
12h - 15h Daft Punk
12h-15h Gojira
12h - 15h Hendrix
15h - 18h Daft Punk
Gojira
Hendrix
18h - 21h Daft Punk
batterie fanfare
E052 - BEAT SKILL DUCHOSSOIS REMI
batterie fanfare
Gojira
batterie fanfare
Hendrix
batterie fanfare


SEMAINE 04 - DU 23/01/2023 AU 29/01/2023
     indisponible         créneau réservé         créneau libre    
Créneaux
horaires
Studios Lundi
23/01
Mardi
24/01
Mercredi
25/01
Jeudi
26/01
Vendredi
27/01
Samedi
28/01
Dimanche
29/01
12h - 15h Daft Punk
12h-15h Gojira
12h - 15h Hendrix
15h - 18h Daft Punk
Gojira
Hendrix
18h - 21h Daft Punk
batterie fanfare
batterie fanfare
Gojira
batterie fanfare
Hendrix
batterie fanfare


SEMAINE 05 - DU 30/01/2023 AU 05/02/2023
     indisponible         créneau réservé         créneau libre    
Créneaux
horaires
Studios Lundi
30/01
Mardi
31/01
Mercredi
01/02
Jeudi
02/02
Vendredi
03/02
Samedi
04/02
Dimanche
05/02
12h - 15h Daft Punk
batterie fanfare
12h-15h Gojira
12h - 15h Hendrix
15h - 18h Daft Punk
batterie fanfare
Gojira
Hendrix
18h - 21h Daft Punk
batterie fanfare
batterie fanfare
Gojira
batterie fanfare
Hendrix
batterie fanfare


SEMAINE 06 - DU 06/02/2023 AU 12/02/2023
     indisponible         créneau réservé         créneau libre    
Créneaux
horaires
Studios Lundi
06/02
Mardi
07/02
Mercredi
08/02
Jeudi
09/02
Vendredi
10/02
Samedi
11/02
Dimanche
12/02
12h - 15h Daft Punk
12h-15h Gojira
12h - 15h Hendrix
15h - 18h Daft Punk
Gojira
Hendrix
18h - 21h Daft Punk
batterie fanfare
batterie fanfare
Gojira
batterie fanfare
Hendrix
batterie fanfare


SEMAINE 07 - DU 13/02/2023 AU 19/02/2023
     indisponible         créneau réservé         créneau libre    
Créneaux
horaires
Studios Lundi
13/02
Mardi
14/02
Mercredi
15/02
Jeudi
16/02
Vendredi
17/02
Samedi
18/02
Dimanche
19/02
12h - 15h Daft Punk
12h-15h Gojira
12h - 15h Hendrix
15h - 18h Daft Punk
Gojira
Hendrix
18h - 21h Daft Punk
batterie fanfare
batterie fanfare
Gojira
batterie fanfare
Hendrix
batterie fanfare


SEMAINE 08 - DU 20/02/2023 AU 26/02/2023
     indisponible         créneau réservé         créneau libre    
Créneaux
horaires
Studios Lundi
20/02
Mardi
21/02
Mercredi
22/02
Jeudi
23/02
Vendredi
24/02
Samedi
25/02
Dimanche
26/02
12h - 15h Daft Punk
12h-15h Gojira
12h - 15h Hendrix
15h - 18h Daft Punk
Gojira
Hendrix
18h - 21h Daft Punk
batterie fanfare
batterie fanfare
Gojira
batterie fanfare
Hendrix
batterie fanfare